Vitajte vo svete pozitívnej energie,
prírodnej kozmetiky a bioenergií

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne.
Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí

Ahoj. Volám sa Róbert Molnár a naša firma Naturkovo s.r.o. je správcom údajov, ktoré nám udeľujete. Pokiaľ ste našim zákazníkom, kupujúcim, účastníkom našich webinárov alebo ste "len" návštěvníci našich stránok, zverujete nám vaše osobné údaje. Prečítajte si preto ako ich chránime a aké máte práva v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). Ďakujeme za vašu dôveru!

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade GDPR.

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
     a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
     b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo
          Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto
          požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
     c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
    d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby  
         prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje
    e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate,
         že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
    f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
    g) právo na prenosnosť osobných údajov,
    h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. Dátum narodenia na účel zaradenia do vernostného programu spoločnosti ISTA CORPORATION, s.r.o.
 6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.  
 12. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 Koho cookies využívame pre spracovanie?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlomo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupné na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupné na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Rozsah osobných údajov a účel spracovania?

Vedenie účtovníctva
Pokiaľ si objednáte niektorý produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje) aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácia webinárov
Vašu e-mailovú adresu potrebujeme k zabezpečeniu našich webinárov a poskytnutiu prístupu k našim elektronickým službám a produktom. Pokiaľ si objednáte niektorý z našich produktov a služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu k účelu plnenia zmluvy.

Priamy marketing cez e-mail
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, aké stránky na našom webe navštívite, na čo kliknete v e-maili, a kedy najčastejšie e-maily otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie a zobrazovanie obchodných oznámení. Pokiaľ si objednáte niektorý z našich PDF súborov, webinárov, MP3 či video tréningov (platené, zdarma) vnímame oprávnený záujem posielať vám newslettery s s tématikou online marketingu, podnikania, koučingu, úspešné stratégie pre online a offline podnikanie, tipy pre vašu úspešnú kariéru.

Zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť tlačítkom "odhlásiť sa"  v päte každého nášho e-mailu. 

Priamy marketing cez Facebook reklamu
Pokiaľ navštívite náš web, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a následne využiť tieto informácie pre remarketing a lepšie cielenie reklamy na Facebooku. Po dobu maximálne 1 roka od návštevy webu. Pokiaľ si neprajete naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na  Facebooku prostredníctvom tohoto návodu. Poprípade vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazoavnie reklám na stránke Vaše predvolby pre reklamy. Informácie zozbierané pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Priamy marketing cez FB messenger
Pokiaľ kontaktujete našu FB stránku cez messenger, požiadame vás o súhlas so zasielaním správičiek s tématikou úspešného online podnikania a tradičnej čínskej medicíny. Iba na základe poskytnutého súhlasu vám budeme zasielať tieto správičky po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu. Od zasielania správičiek sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Stačí pokiaľ na akúkoľvek správičku odpíšete slovo "koniec" a ďaľšie správičky vám na Messenger od nás chodiť nebudú.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku. Ten samozrejme môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Odkazy tretích strán

Na našich stránkach môžeme zverejňovať odkazy na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. Ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@naturkovo.sk.

Odporúčania na produkty na webstránkach:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje odstránime. Vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

Komentáre na našich webových stránkach:

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára).

Ste v bezpečí

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou sú príjemcovia - sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov.

Odovzdávanie osobných údajov 3. stranám
Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) -  kto má ešte k vašim údajom prístup?

Pre zabezpečenie niektorých spracovateľských operácií využívame služby a programy spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Hosting a serverové služby: 
Websupport, s.r.o. - hosting webu
Websupport, s.r.o. - IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava

Webglobe - Yegon, s.r.o. - hosting webu
Webglobe - Yegon, s.r.o. - IČO: 36 306 444, Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava

Webinarjam.com - hosting registračných stránok na webinár
Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 USA

Analytické nástroje

Google Analytics - štatistiky návštevnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

SmartSelling - štatistiky návštevnosti webu
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznicka podpora

Google Adwords - reklama
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

SmartEmailing - nástroj pre hromadné rozosielanie e-mailov
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Smartemailing (e-mail marketing) -https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/

Facebook pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Komentáre

Disqus (komentáre) - Privacy Policyupdates on Disqus privacy policy.
Akismet - https://automattic.com/privacy-notice/

Platobné brány

ComGate payments, a.s. - Jankovcova 1596/14a, 17000 Praha 7
ComGate payments, a.s. -  GDPR informačné memorandum, zásady nakladania s osobnými údajmi

Fakturácia a účtovníctvo

FAPI – automatické faktury
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372,

Účtovnícke služby nám zabezpečuje

Moon-sg s.r.o. - Sídlo Tržničné námestie 4810 , 945 01 Komárno,  IČO: 3626 4041, DIČ: SK20 2187 7803

Vernostné a členské programy

ISTA CORPORATION, s.r.o. - vernostný program
ISTA CORPORATION, s.r.o., IČ 248 30 933, DIČ CZ 248 30 933, so sídlom Praha 8, Pobřežní 370/4,
PSČ 186 00

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 15.07.2018.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU DÔVERU!

KONTAKTUJTE NÁS
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vášho dotazu. Zásady spracovania osobných údajov

Naturkovo s.r.o.
Gazdovská 773/31
945 01 Komárno
Slovakia

Web: www.naturkovo.sk
Email: info@naturkovo.sk